برچسب نرم افزار

ایجاد اپلیکیشن اختصاصی ویژه پزشکان و محیط‌های بهداشتی درمانی

اپلیکیشن اختصاصی پزشکان و محیط‌های درمانی، به شما کمک می‌کند تا بسیاری از فعالیت‌های خود را بر بستر دیجیتال انجام دهید و با هر بیمار یا مشتری به طور مستقیم و منحصر به فرد در تعامل باشید.

اپلیکیشن آموزشگاهی با امکان فروش محصولات

ما میتوانیم برای آموزشگاه یا مدرسه شما اپلیکیشن آموزشگاهی اختصاصی ایجاد کنیم که از طریق آن با مخاطبان خود به صورت متقابل، در تعامل باشید. محصولات آموزشی خود را بفروشید. اطلاعیه دوره های آموزشی آتی را منتشر کنید. به هنرجویان…

نمی دانید دیجیتال ساینیج را از چه سطحی شروع کنید؟

کار با دیجیتال ساینیج بسیار ساده است. اما اگر سطوح عرضه این فناوری و مسائل مهم در انتخاب هر سطح را نشناسید، ممکن است به کل قید استفاده از آن را بزنید! دیجیتال ساینیج به یک تلویزیون صنعتی با تصاویر…