مدیریت تلویزیون‌های لابی مجتمع ساختمانی

در حال حاضر خدمات دیجیتال ساینیج زاتک تنها ویژه صنعت ساختمان ارائه می‌شود، به ویژه برای بهره‌برداران ساختمان‌ها و ساکنان، جهت استفاده در لابی ساختمان‌ها و تلویزیون‌های مشاعات ساختمان.

مدیران ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و تجاری و اداری می‌توانند با مدیریت صفحه نمایش یا تلویزیون‌هایی که در معابر عمومی مجتمع نصب هستند، در اطلاع‌رسانی یا ایجاد فضایی مطبوع برای ساکنان و مراجعان، فضای مناسب‌تری را ایجاد کنند.