در توضیح اینکه زاتک برای مراکز آموزشی چه خدماتی ارائه میکند، استفاده از عبارتی نظیر دیجیتال ساینیج، چندان واضح نیست و اغلب کمکی به مشتریان نمیکند. بنابراین اگر میخواهید با خدمات ویژه زاتک به مراکز آموزشی آشنا شوید، مطالب این دسته را بخوانید.

به طور خلاصه خدمات زاتک، ویژه مراکز آموزشی عبارتند از:

  • ایجاد شبکه تلویزیون داخلی، با امکان دانولد روی تلفن
  • ایجاد اپلیکیشن آموزشگاهی به صورت تعاملی با امکان فروش محصولات
بستن منو