ایجاد اپلیکیشن اختصاصی

 

زاتک میتواند با طراحی اپلیکیشن اختصاصی برای شما، فرایندهای اداری کاروکسب شما را آسان کند. برخی از مهمترین قابلیتهای اپلیکیشن زاتک عبارتند از:

  • سیستم نوبت دهی
  • گزارشهای روزانه و هفتگی
  • ارتباط اختصاصی با هر مشتری
  • بارگزاری فیلم و عکس
  • ارسال پیامک و نوتیفیکیشن

ما می توانیم به تناسب نیاز شما برایتان اپلیکیشن تولید کنیم و برای کاربران و مشتریان مختلف، سطح دسترسی مورد نظرتان را ایجاد کنیم.

بستن منو