امکان ایجاد شبکه تلویزیون داخلی برای محیطهای آموزشی

اگر فیلمهایی از هنرجویان و افتخارات علمی و دستاوردهای پژوهشی موسسه آموزشی خود دارید که دوست دارید مراجعان ببینند، ما میتوانیم برای شما یک شبکه تلویزیون داخلی ایجاد کنیم، با لوگو و زیرنویس و امکان تقسیم بندی صفحه نمایش و مدیریت از راه دور.

همچنین میتوانید بدون نیاز به مصرف اینترنت، فیلم و عکسهایی که در تلویزیونتان پخش میشود را برای دانلود، در اختیار مراجعان قرار دهید.

شبکه تلویزیون داخلی چگونه ممکن است

این خدمتی که زاتک برای مراکز آموزشی ارائه میکند در بستر فناوری به نام دیجیتال ساینیج انجام میگیرد. برای آشنایی بیشتر با این فناوری میتوانید به صفحه خدمات دیجیتال ساینیج زاتک مراجعه نمایید. این فناوری برای شما امکان مدیریت صفحه نمایش از راه دور را فراهم میکند؛ امکانی که با پخش فیلم و عکس از طریق فلش مموری، نمیتوانید داشته باشید.

اگر جای چنین خدمتی در آموزشگاه شما خالی است، میتوانید با ما تماس بگیرید.

بستن منو