درباره زاتک

اعضای زاتک

زاتک، از جمعی از افراد باسابقه و متخصص در صنعت ساختمان ، مدیریت پروژه و مهندسی ارزش و مهندسی کامپیوتر تشکیل شده که به صورت تخصصی در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند.

خدمات زاتک

زاتک، برای مخاطبان خود 

  • افزایش کیفیت 
  • کاهش هزینه 
  • کاهش زمان 

به ارمغان آورده و بدین شکل ، از منفعت بردن مخاطبان خود ، منفعت میبرد.

مخاطبان زاتک

  • سازندگان ساختمان
  • پیمانکاران ساختمان
  • تامین کنندگان لوازم و تجهیزات ساختمان
  • مشاوران املاک
  • بهره‌برداران و ساکنان ساختمان